מחירים
השימוש בשירותי פספרטו כרוך בתשלום חודשי של 750 ₪ + מע"מ, הכולל עד
חמש שעות של עוזר אישי לשימוש באותו החודש.

בשימוש של מעבר לחמש השעות, יתומחר השירות על פי הטבלה הבאה:

הערות מחיר שעה מספר שעות
מינימום 5 שעות חודשיות ₪ 150 1-10
  ₪ 120 מעל 10 שעות
המחירים אינם כוללים מע"מ.